Jizai Hook

Jizai Hook, Meiji period


Collections: